AB, 1,8 Milyar Euro İnsani Yardım Ayırdı

featured

AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya 470 Milyon Euro

AB, bu yılki bütçesinden insani yardıma 1,8 milyar Euro’nun üzerinde kaynak ayırdı. Bunun 470 milyon Euro’su Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine tahsis edildi. AB Komisyonu, 2024 yılında planlanan insani yardım miktarını ve tahsis edilen bölgeleri açıkladı.

Doğu ve Güney Afrika’ya 346 Milyon Euro Destek

AB, uzun vadeli çatışmalar ve iklim değişiminden etkilenen Doğu ve Güney Afrika’ya yaklaşık 346 milyon Euro destek verecek.

Acil Durumlara ve Öngörülemeyen Krizlere 315 Milyon Euro

Yaklaşması muhtemel acil durumlara ve öngörülemeyen insani krizlere müdahale etmek için AB, yaklaşık 315 milyon Euro ayıracak.

Sahel Bölgesi ve Salgın Hastalıklara 200 Milyon Euro

Sahel bölgesinde yerinden edilenlere ve yetersiz beslenenlere destek sağlamak ve salgın hastalıklarla mücadele etmek için AB, yaklaşık 200 milyon Euro ayıracak.

Güney Asya ve Pasifik’e 186 Milyon Euro İnsani Yardım

Myanmar, Bangladeş ve Filipinler gibi Güney Asya ve Pasifik ülkelerine AB tarafından 186 milyon Euro insani yardım sağlanacak.

Türkiye’ye 115 Milyon Euro Finansman

Güneydoğu Avrupa, Batı Balkanlar, Kafkaslar ve geçen yıl yaşanan deprem sonucunda etkilenen Türkiye’ye büyük kısmı Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonuçlarına yönelik olarak, yaklaşık 115 milyon Euro finansman sağlanacak.

Orta ve Güney Amerika ile Karayipler’e 111,6 Milyon Euro

Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayipler’e AB tarafından 111,6 milyon Euro insani yardım tahsis edilecek.

Yenilikçi Projelere ve Politika Girişimlerine 98 Milyon Euro

AB, yenilikçi projelere ve politika girişimlerine 98 milyon Euro aktaracak.