Gelir Vergisi Beyan Dönemi ve Uluslararası İşbirliği

featured

Mevduat Faizleri ve Kar Payları Tevkifata Tabi

Gelir Vergisi Kanunu’na göre nakdi sermaye, kar payı, faiz ve benzeri gelirler menkul sermaye gelirleri kapsamında değerlendiriliyor. Bankalardan elde edilen mevduat faizleri ve katılım bankalarından alınan kar payları tevkifata tabi tutuluyor ve ayrıca vergilendirme gerektirmez.

Şirketler ve Yurt Dışı Gelirler İçin Beyanname Zorunluluğu

150 bin lirayı aşan kar payları için tam mükellef şirketler beyanname vermek zorunda. Yurt dışından elde edilen gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşması durumunda ise tüm gelirlerin beyan edilmesi gerekiyor.

Uluslararası İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı

Gelir İdaresi Başkanlığı, dünyadaki vergi daireleri arasında bilgi paylaşımı yaparak vergi kaçakçılığı ve kayıp vergilerle mücadele ediyor. Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi kapsamında 147 ülke bu işbirliğine dahil olmuş durumda.

Yurt Dışından Elde Edilen Gelirlerin Denetimi

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışından gelir elde eden mükelleflerin beyannamelerini inceleyerek gelirlerini kontrol ediyor. Gelirlerini beyan etmeyen ya da eksik beyan eden kişilere cezai işlem uygulanıyor.