Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

featured

Down Sendromu Nedir?

Down sendromu, 21. kromozomun fazladan bir kopyaya sahip olmasıyla ortaya çıkan bir genetik durumdur. Bu durum, fiziksel ve zihinsel gelişimde bazı farklılıklara yol açabilir. Down sendromlu bireyler, tıbbi ve eğitimsel desteklerle dolu ve üretken bir yaşam sürebilirler.

Dünya Down Sendromlular Günü

Birleşmiş Milletler, down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart’ı resmi ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ olarak tanımıştır. Down sendromu bir kromozom anomalisi olup doğum öncesi tanı yöntemleri ile saptanabilmektedir.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Amacı

  • Toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak
  • Down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunmak
  • Erken eğitimin ve eğitimde sürekliliğin önemine dikkat çekmek
  • Down sendromlu bireylerin topluma tam ve eşit katılımını teşvik etmek

Down sendromu hakkında farkındalık oluşturmak, bu bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı önyargı ve ayrımcılıkla mücadele etmek için önemlidir. Farkındalık arttıkça, Down sendromlu bireyler topluma daha fazla dahil olacak ve eşit haklara sahip olacaklardır.