Bakanlık, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

featured

Vakıf Üniversitelerine Ait Hastaneler ve Hekimler İçin Yeni Düzenleme

Bakanlıkça hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklikle, “Vakıf Üniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği” başlıklı ek 8. maddeye yeni bir fıkra eklendi.

Yapılan düzenlemeye göre, muayenehanesi bulunan hekimler, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında, hizmet bedelini hastanın karşılaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemesi şartıyla muayenehanesine müracaat eden hastaların tedavisini, ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yıllık sözleşme yaparak gerçekleştirebilecek.

60 Yaşını Dolduran Hekimlerin Çalışma Şartları

Yönetmelik kapsamında yapılan bir diğer düzenleme ise 60 yaşını dolduran tabipler ile en az yüzde 60 engelli olan tabiplerin, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekleri yönünde oldu.

Yeni düzenlemeye göre, bu hekimler yönetmeliğin diğer maddeleri çerçevesinde kadrolu veya kadro dışı geçici çalışamayacak. Halihazırda birden fazla özel sağlık tesisinde çalışan hekimler mevcut çalışma düzenlerini sürdürebilecek ancak tesis değişikliği durumunda hakları sona erecek.

Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.