Uluköy Mağarası’ndaki Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

featured

Uluköy Mağarası’nda Yürütülen Kazı Çalışmaları

Mardin’e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Uluköy Mahallesi’nde yer alan mağarada, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kurtarma kazılarının ikinci sezonu tamamlandı. Mağara, Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi kalıntıları barındırmaktadır.

Kazıların Detayları

Uluköy Mağarası’nda Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim üyesi Dr. Eşref Erbil’in bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilen kazılarda 4 metre kalınlığa sahip arkeolojik dolguya ulaşıldı. Paleolitik Dönem’in ardından bu yıl Alt Paleolitikten Orta Paleolitik Dönem’e geçişin izlerini taşıyan bulgular tespit edildi.

Kazılar ve Buluntular

Kazılar sırasında silahlar, kazıyıcılar, avlanan hayvanlara ait kemik kalıntıları ve yontma taşlardan yapılmış aletler bulundu. Bu buluntular, Mardin Müzesi bünyesinde analiz edilmek üzere restorasyon laboratuvarına gönderildi. Kazıların bilimsel danışmanı Dr. Eşref Erbil, mağarada yapılan çalışmaların bölgenin tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Mağaranın Önemi

Uluköy Mağarası, bölgede yapılan kazılar arasında Paleolitik Çağ’a ait buluntuların tabakalı olarak bulunduğu tek mağara olma özelliğini taşımaktadır. Dr. Erbil, mağaradaki verilerin değerli olduğunu ve gelecekte yapılacak çalışmalarla avcı-toplayıcı insan faaliyetlerini daha iyi anlamaya olanak sağlayacağını belirtti.