Kaspersky Anketine Katılanların Çoğu Çevrimiçi Öğrenme Konusunda Rahat Hissettiklerini Söylüyor

featured

Yeni Kaspersky anketi, öğretmenler de dahil olmak üzere yetişkinlerin pandemi sırasında dijital eğitime karşı yaklaşımını ortaya koydu.

Verilere göre, Türkiye’den ankete katılanların %47’si pandemi sonrasında çevrimiçi öğrenme tekniğinin devam etmesini istemiyor. %27’si hibrit bir öğrenme biçimini (bazı günler okulda ve bazı günler çevrimiçi) tercih ederken, aynı oranda katılımcı sadece çevrimiçi öğrenmeyi tercih ediyor. Öğretmenlerin de yine %27’si çevrimiçi ders verirken daha rahat olduklarını kabul ediyor.

Yine de katılımcıların tamamı, uzaktan eğitimin daha uygun bir öğrenme biçimi olduğu konusunda hemfikir değil. Anket sonuçlarına göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yalnızca %10’u ister çevrimiçi öğrenme ister çevrimdışı eğitim süreci olsun, eğitim materyallerinin benzer şekilde ilerlediğinden emin olduğunu söylüyor. Geri kalanı hala çevrimiçi öğrenme sürecinin genel olarak daha az etkili olduğunu, en azından bazı dersler açısından daha kötü olduğunu düşünüyor.

Türkiye’deki okulların çoğu çevrimiçi öğrenmenin benimsenmesini sağlamış görünüyor. Katılımcıların dörtte üçünden fazlası (%83) programın tamamen uygulandığını belirtirken, yalnızca %17si “kısmen” seçeneğini işaretlemiş. Eğitim sürecinde tanıtılan yeni unsurlar arasında en popüler olanları video sunumları (%90) ve dijital testler (%76) oldu. Ayrıca %60’ı sohbet altyapılarını kullanırken, etkileşimli oyunlar diğer araçlardan daha az kullanıldı (%43).

Kaspersky Çevrimiçi Çocuk Güvenliği Departmanı Başkanı Andrey Sideenko, şunları söyledi: “Pandemi sırasında uzaktan öğrenme süreci ilgili herkes açısından stresli geçti. Bu süreçte yetişkinler de yeni formata uyum sağlamaya çalıştıklarından her zaman çocuklarının hayatlarını basitleştirmeye yardımcı olacak doğru kararları veremediler. Çeşitli dijital araçları kullanarak uzaktan öğrenme ve yeni öğretim tekniklerinde ustalaşmak zorunda kaldılar. Bu zorlu zamanlarda öğretmenlerin rolü daha da belirleyici hale geldi.”

Çocukların çevrimiçi öğrenmelerinin pek çok yararı olsa da riskleri de mevcut. Bu nedenle Kaspersky, Kaspersky Safe Kids çözümünü sunuyor. Bu çözüm ebeveynlerin çocuklarının internette ne kadar zaman geçirdiğini tam olarak bilmesini sağlıyor ve onları uygunsuz içerikten koruyor.