Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

featured

Belgelerin İstenilmemesi Bürokrasiyi Azaltacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile lisanslı depo işletmelerine faaliyet izni verilmesi aşamasında istenilen bazı belgeler ilk başvuruda alınmayacak. Bu sayede bürokratik işlemler azaltılmış olacak.

Yeni Ücret Tarifesi Uygulanacak

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni ücret tarifesi uygulanacak. Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce depolarda bulunan ürünler için yeni tarife tarihinden itibaren ücretler uygulanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, lisanslı depolarda depolanan ürünler için tahakkuk eden depolama ücretlerini, aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödeyecek. Ödemeler, Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak.

Yeni Ücret Tarifesi Bugünden İtibaren Geçerli

Yılın ocak ayında onaylanan lisanslı depo ücret tarifesi, bugünden itibaren lisanslı depolardaki tüm ürünler için uygulanmaya başlanacak. Bu düzenleme ile depo işletmeleri, vadeli işlem sözleşmelerindeki ürün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ürün dağıtım ve teslim noktası olma gibi görevleri üstlenebilecek. Bu hususlar, Borsa ile lisanslı depo işletmesi arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.