İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik Yayımlandı

featured

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yerli Üretimin ve Cari Dengenin Korunması Ön Planda

Bakanlık, ithalat rejimi kararı ve eklerinde yer alan uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, tüketici güvenliği, kamu sağlığı, yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ilgili kurumlarla istişare içinde gerçekleştiriyor.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Güncelleniyor

Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden bazı eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor. Bu ilave vergiler, ekonomik ve ticari gelişmeler ile sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli güncelleniyor.

Yeni Karar: Çin Menşeli Otomobillerde İlave Gümrük Vergisi

Yerli üretimin korunması ve pazar payının arttırılması amacıyla, dış ticaret dengesi ve cari açık hedefleri gözetilerek Çin menşeli olan bazı otomobillerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Bu değişiklik, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan içten yanmalı ve hibrit binek otomobilleri kapsıyor.

Değişiklik, ithalat politikalarının etkin bir şekilde düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlayarak yerli üretimi, istihdamı, dış ticareti ve cari işlemler dengesini desteklemeyi hedefliyor. Yapılan düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.