İstanbul Sanayi Odası 500 İçinde Halka Açık Şirketlerin Sayısı Artıyor

featured

2022 ve 2023 Yıllarında Halka Açık Şirketlerde Artış Gözlemlendi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 içinde halka açık şirketlerin sayısı 2017-2021 döneminde 65-69 bandında seyrederken, 2022 ve 2023 yıllarında ortaya çıkan finansal koşullar şirketleri halka açılmaya yöneltti. Türkiye’nin en büyük 500 şirketleri arasında sayıları artan halka açık kuruluşlar, 2022’de 73’e, 2023’te ise 85’e çıkarak en yüksek seviyeyi gördü.

Halka Açık Şirketlerin Performansı ve Finansal Durumu

İSO 500 içerisinde yer alan halka açık şirketlerin performanslarına bakıldığında, üretimden satışlar 2 trilyon 67,3 milyar lira ile toplamdan yüzde 32,4‘lük pay alırken, dönem kar ve zarar toplamındaki payı yüzde 33,6’dan 35,5’e yükseldi. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketinin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı 2022’ye kıyasla yüzde 45,5 artışla 1 trilyon 175 milyar liraya çıkarken, halka açık 85 şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı 379 milyar 968 milyon lirayla toplam içindeki payı yüzde 32,3 oldu.

Halka Açık Şirketlerin Borç Durumu ve Öz Kaynakları

Halka açık 85 sanayi şirketinin toplam borcu 1,3 trilyon lira oldu. Bu şirketlerin toplam borcu, toplam içindeki payı yüzde 34,2 olurken, kısa vadeli borçlar 1 trilyon 49,3 milyar ile yüzde 36,8 ve uzun vadeli borçlar 324 milyar 203 milyon ile yüzde 27,9‘lük pay aldı. Halka açık şirketlerin öz kaynaklarının toplam içindeki oranı ise 2023’te 1 trilyon 543,2 milyar lira ile yüzde 32‘ye yükseldi.

Prof. Dr. Levent Aydın’ın Değerlendirmesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Program’da büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için sanayicilerin finansmana erişiminin önemli olduğunu belirtti. Halka arzların şirketlere sunduğu katkıya değinen Aydın, halka açılmanın şirketlerin finansal yapısını güçlendirdiğini ve büyümeye katkı sağladığını ifade etti.

Sermaye Piyasalarının Geleceği

Prof. Dr. Levent Aydın, güçlü finansal yapıya sahip, büyüme potansiyeli yüksek ve yatırımcı güvenini kazanmış şirketlerin halka açılmaya devam edebileceğini vurgulayarak, sermaye piyasalarının derinleşmesinin ekonominin sağlıklı büyümesi için önemli olduğunu belirtti. Halka arz ivmesinin piyasa koşullarıyla birlikte şirketlerin stratejik kararlarına bağlı olduğunu aktardı.