Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Vergi Reform Paketini Açıkladı

featured

Yeni Vergi Reform Paketi Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi reform paketi, Orta Vadeli Program‘da belirlenen hedefler doğrultusunda şekillendi.

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması

Yeni paketle birlikte, Türkiye’de kurumlar vergisi alınacak uluslararası şirketler için küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulama ile düşük vergileme yapılan ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi ve Asgari Gelir Vergisi

Bakanlık, yurt içinde faaliyet gösteren şirketlerin asgari kurumlar vergisi ödemelerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflere de asgari gelir vergisi uygulaması getirilecek.

YİD ve KÖİ Projelerine Yüzde 30 Kurumlar Vergisi

Yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği projelerinden kazanç elde eden kurumlar için kurumlar vergisi oranı artırılacak. Bu düzenleme ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması hedefleniyor.