AKP’li Abdullah Güler, Kamuda Tasarruf Tedbirlerini İçeren Kanun Teklifini Sundu

featured

AKP Grup Başkanı Güler, Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Kanun Teklifini Açıkladı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Teklifin İçeriği ve Amaçları

Güler, teklifin ilk imza sahipleri AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Sakarya Milletvekli Ertuğrul Kocacık ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Teklifin 32 maddeden oluştuğunu belirten Güler, mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılmasının, tasarruf kültür ve bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Yapılacak Düzenlemeler

Teklif ile Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Standartları Enstitüsünün gelirleri arasında sayılan “genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlarına” ilişkin hükme yönelik kararı doğrultusunda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre söz konusu hüküm, Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’a ekleniyor.

Disiplin Hükümleri ve Uygulanması

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak. Bu sonuçlar idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Önemli Düzenlemeler

Teklife göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için kaynak transferlerinin belirli koşullara göre yapılması, harcanmayan kısımların bütçeye devredilmesi ve il özel idarelerine aktarılan kaynakların kullanılmayan kısımlarının iade edilmesi düzenleniyor.

Defterdarlar ve Gelir İdaresi

Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları ile defterdar kadrosunun düzenlenmesi de teklif kapsamında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığına ait defterdar kadrosu vergi dairesi başkanı kadrosuna denk olacak şekilde düzenleniyor.

Atama ve Kadro Düzenlemeleri

Düzenlemeye göre, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kadroları kaldırılan “Defterdar Yardımcısı” unvanlı personel, Gelir İdaresi Grup Müdürü kadrosuna atanmış sayılacak. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve mali disiplinin güçlendirilmesi hedefleniyor.