LGS Sonuçları ve Uzman Yorumları

featured

LGS Sonuçları ve Tercih Süreci

Gelecek yıl hayalini kurdukları bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, LGS sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Sonuçlar 28 Haziran 2024’te www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrencilere sonuçlar posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih süreci ise sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak.

Uzman Yorumları

Fatih Haktürk:

2024 LGS sorularının önceki yıllardaki gibi öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma becerilerini ölçtüğü gözlemlenmektedir. Türkçe ve Fen Bilimleri testlerinde soruların daha uzun olduğu, Matematik testinin kazanıma dayalı olduğu görülmektedir.

Hilal Çaça:

2024 LGS Türkçe soruları MEB kazanımları doğrultusunda hazırlandı. Türkçe sorularında önemli konulara odaklanıldı, görsel-grafik soruları ön plana çıktı. Görsel-grafik sorularının önemli olduğu ve zorluk düzeyinin arttığı belirtilmektedir.

Kenan Akgün:

Matematik testi MEB müfredatına uygun hazırlandı. Sorular muhakeme gücüne dayalı ve uygulamaya yönelikti. Kazanım odaklı soruların fazla olduğu, zorluğun arttığı belirtiliyor. Matematik sorularında zaman yönetiminin önemine vurgu yapılıyor.

Neşe Murat:

MEB müfredatına uygun olan 2024 LGS sınavında, zor ve ayırt edici soruların geçmiş yıllara göre arttığı görülüyor. Bilgi eksikliği olmayan, zamanı iyi yönetebilen öğrencilerin başarılı olacağı ifade ediliyor.

Ufuk Masat:

Sorular Milli Eğitim müfredatına uygun ve orta zorluk seviyesinde hazırlandı. Sorular mantık ve yorumlama yeteneğini ölçüyor, üniteler arası kavramsal referanslara yer veriliyor.

Rukiye Özeloğlu:

İngilizce sınavında sorular MEB müfredatına uygun ve öğrenciyi düşünmeye teşvik eder nitelikte hazırlandı. Soruların dikkatli okunması ve çıkarım yapılmasıyla başarının sağlanacağı vurgulanıyor.

Şeyma Doğan:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı MEB kazanımlarına uygun olarak oluşturuldu. Soruların zorluk derecesinin orta seviyede olduğu, bilgi ölçme ve yorumlama sorularının yer aldığı belirtiliyor.