2024 AYT Alan Yeterlilik Testleri Analizi

featured

Matematik

Matematik testi genel itibariyle kazanımlara uygun, öğrencilerin bilgisini ölçen zor sorulardan oluşuyordu. Logaritma konusundan her öğrencinin yapamayacağı zorlukta sorular bulunmaktaydı. Testte 5 trigonometri, 4 integral, 3 türev, 2 limit sorusu yer almaktaydı. Öğrencilerin geri bildirimlerine göre 2021 AYT’ye göre daha zor bir test olduğu belirtilmiştir.

Fizik

Fizik soruları genel olarak 11. ve 12. sınıf müfredatına uygun olup mekanik ünitesine ağırlık verilmiştir. Soruların çoğunluğu yoruma dayalı ve bilgi ağırlıklıydı. Düzenli çalışan öğrencilerin soruları başarılı bir şekilde cevaplayabileceği belirtilmiştir.

Kimya

Kimya soruları MEB müfredatına uygun bir dağılıma sahipti. Sorular öğrencilerin işlem becerilerini ölçmenin yanı sıra temel bilgi birikimini de kullanmalarını gerektirmiştir. Düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadığı bir sınav olmuştur.

Biyoloji

Biyoloji soruları müfredata uygun olup temel bilgilerin test edildiği bir yapıya sahipti. Sorularda çeldirici şıkların neredeyse bulunmadığı belirtilmiştir. Soruların hayata aktarılabilirliği daha yüksekti ve genel olarak adayların bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı ifade edilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat testinde çeşitli alanlardan sorular yer almıştır. Soruların genel olarak MEB müfredatından olduğu ve orta seviye zorlukta olduğu belirtilmiştir. Farklı edebi akım ve eserlerin sorulduğu testte öğrencilerin soru köklerini iyi anladıklarında başarılı oldukları vurgulanmıştır.

Tarih

Tarih soruları MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanmış olup orta zorlukta sorular içermektedir. Soruların disiplinli çalışan ve soru köklerini iyi okuyan öğrenciler tarafından çözülebileceği ifade edilmiştir.

Coğrafya

Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bilgi düzeyini ölçme ağırlıklı sorular içermektedir. Genel olarak coğrafya testlerinde çevre sorunları, nüfus politikası gibi konulara yer verilmiştir.

Felsefe Grubu

Felsefe soruları müfredata uygun ve orta zorlukta sorular içermektedir. Öğrencilerin geri bildirimlerine göre soruların başarıyla cevaplanabileceği belirtilmiştir.